پیامبر ص ، اسوه صبر و استقامت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

10.22081/rt.2013.68377

چکیده

رمز موفقیت هر فردى، در گروِ ایمان به هدف و استقامت و کوشش در راه رسیدن به آن است. منظور از استقامت که موضوع این نوشته است، استقامت ایمانی است که با بصیرت دینی همراه باشد و بر مدار دستورات الهی و زیر خیمه ولایت انبیا و اولیا باشد؛ زیرا هدفی که انسان به آن ایمان دارد و با بصیرت انتخاب کرده است، نه تنها برایش استقامت می­کند که برای آن می­جوشد و هزار راه بسته را می­گشاید. پرچم­دار استقامت، رسول خدا ص و یاران ایشان است و طرح این بحث، سبب خواهد شد که پیروان پیامبر ص ، سیره آن حضرت را الگو قرار دهند.