سوژه‌های سخن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر حوزه علمیه

10.22081/rt.2013.68372

چکیده

عزاداری برای سید الشهداء ع  به دلیل اهداف بلند و نقش سازنده فردی و اجتماعی آن، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. این حرکت، مانند همه موضوعات دیگر، بایدهایی دارد که سودمند است و آسیب‌هایی هم دارد که زیان‌آور است.