دعای روز ششم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دفتر تبلیغات اسلامی

10.22081/rt.2012.68342

چکیده

خدایا! مرا در این روز به واسطه ارتکاب عصیانت، خوار مساز و به ضرب تازیانه قهرت، کیفر مکن و از موجبات خشم و غضبت، دور گردان. به حق احسان و نعمت‌های تو به خلق، ای منتهای اشتیاق مشتاقان.