تحدید خانواده، تهدید جامعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده و پژوهشگر

10.22081/rt.2012.68324

چکیده

مسئله تحدید نسل،‏ کنترل جمعیت و یا تنظیم خانواده،‏ با داشتن سابقه‌ای طولانی هم چنان مسئله روز و مورد بحث و مناقشه در محافل علمی و اجتماعی معاصر بوده و اندیشمندان را به دو گروه مخالف و موافق تقسیم کرده‌است. بر اهل فن پوشیده نیست که این مسئله از جوانب مختلف و در ابعاد گوناگون پزشکی،‏ اقتصادی، جمعیت‌شناسی و غیره قابل بحث و بررسی است.
یکی از دغدغه‌های دولت‌ها، به‌خصوص از قرن بیستم، بحث کنترل جمعیت بوده است. این موضوع همچنان با عنوان یک مسأله مهم، ذهن دولت‌ها را به خود مشغول داشته‌است. ملت‌هایی با افزایش بی‌رویه جمعیت به دلیل عدم برخورداری از ظرفیت مناسب، دچار مشکل شده‌اند. از سوی دیگر کشورهایی با کنترل شدید جمعیت اکنون به موقعیتی رسیده‌اند که با پیری جمعیت روبرو شده‌اند و معلوم نیست در آینده چه سرنوشتی پیدا خواهندکرد. کشور ایران را نیز نمی‌توان از این مسئله استثناء دانست.