قانون‌مداری در سیره امام علی ع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

* استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق.

10.22081/rt.2014.68273

چکیده

سیره عملی معصومان ع ، الگویی کامل و قابل دست‌رسی برای همه مسلمانان است؛ تا با پیروی از آن، زندگی فردی و اجتماعی خود را بر مدار شرع مقدس سامان بخشند. در میان موضوعات اجتماعی که امروزه در همه جوامع مدنی به عنوان یک هنجار ستودنی و متعالی پذیرفته شده و برای آموزش و نهادینه کردن آن در سطوح مختلف جامعه، به‌ویژه زمامدارن تلاش می‌شود، «قانون‌مداری» است. در این نوشتار، پس از اشاره‌ای کوتاه به اهمیت موضوع، جلوه‌هایی از قانون‌مداری در سیره امام علی ع در حوزه روابط اجتماعی را بررسی می‌کنیم.