درآمدی بر مهجوریت قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، دانشجوی دکتری مطالعات تطبیقی ادیان.

10.22081/rt.2014.68265

چکیده

قرآن‏کریم، جامع‏ترین کتاب آسمانى و معجزه جاودان رسول ‏گرامى اسلام, است که از سوى خداوند براى هدایت بشر فرود آمده است؛ هدیه‏اى آسمانى که هیچ‏گونه تحریف و تغییرى در آن رخ نداده و خداى متعال، خود پاس‌دارى از آن را عهده‏دار شده است؛ کتابى بى‏همتا که اگر تمام جهانیان گرد هم آیند، نخواهند توانست متنى همانند آن را پدید آورند؛ هدیه ارزشمند و منحصربه‌فردى که آخرین پیامبر خدا, آن را براى رهنمون شدن بشر از تاریکی شقاوت به نور سعادت، به ارمغان آورد.