سیره معصومان ع در ماه رمضان رمضان، ماه قرآن و نیایش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر

10.22081/rt.2015.68173

چکیده

جلسه اوّل، با بخشی از سیره معصومان: در خصوص اهمیت‌دادن و رعایت آداب ماه رمضان آشنا شدیم. در این جلسه، به ذکر قسمت‌هایی دیگر از سیره معصومان: در این ماه مبادرت می‌ورزیم؛ یعنی بیان گفتار و سیره اهل بیت: درباره قرآن و نیایش. آن بزرگواران قرآن کریم را تلاوت کرده، به آموزه‌های آن عمل می‌نمودند و دیگران را نیز به این امر سفارش می‌کردند. معصومان: تأکید داشتند که در ماه رمضان، بیشتر به قرآن توجه کنیم. در این نوشتار، به تبیین محور‌هایی چند در این باره می‌پردازیم: