نقش تجملات در کاهش ازدواج جوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر و کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی.

10.22081/rt.2015.68155

چکیده

در سال‌های اخیر، آنچه نگرانی‌ها را دربارۀ «ازدواج» برانگخته است، درآمیختگی آن با «تجمل‌گرایی» است؛ طوری که قبل از ازدواج، در تعیین معیارها و ملاک‌ها و بعد از ازدواج، در برگزاری رسوم و مراسم‌ها، تجمل‌گرایی آشکار است.
تجمل‌طلبی در دیدگاه بسیاری از جوانان و خانواده‌ها، در کنار سایر موانع ازدواج، متغیرهای ازدواج را دستخوش تغییراتی شگرف کرده است. آماری که تاکنون، حکایت از بالا رفتن سن ازدواج داشتند، این روزها هشدار دیگری می‌دهند و آن، کاهش بی‌سابقۀ آمار ازدواج است. این هشدار، فعالیت مسئولان و فعالان فرهنگی، از جمله مبلغان دینی را در مبارزه با موانع ازدواج می‎طلبد تا از تبدیل آن به یک مسئلۀ غیرقابل حل جلوگیری شود؛ لذا بحث دربارۀ «تجمل‌گرایی» یکی از بایسته‌های امروز است و در این نوشتار بررسی می‌شود.