شیوه‌های گسترش عفاف در جامعه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه کاشان

10.22081/rt.2015.68146

چکیده

در عصر «ارتباطات و تکنولوژى»، با دست‌یابى بشر به مظاهر تمدن، در گذر از زندگى سنتى به روش مدرن و صنعتى، شاهد فراموشى هویت و مسئولیت انسان و فاصله گرفتن از ارزش‌هایی چون حیا و عفت هستیم. با کمال تأسف، هم‌زمان با گام نهادن بشر بر سکوی آسمان و حکم‌فرمایی فن‌آوری بر مغز و ارادۀ بشر، گوهر ارزشمند عفت و اخلاق نیز از بسیاری جوامع رخت بربست و فرهنگ برهنگى و بى‏عفّتى در حوزه‌های مختلف چون: ادبى، هنری، ورزشی و معمارى سایه‌گستر شد! دایرۀ عفت در زندگی بشر به وسعت دایرۀ زندگی فردی، اجتماعی و کلیۀ تعاملات فکری و رفتاری انسان بوده و بر این اساس، پرداختن به این امر از بایسته‌های امروزی است.