استنادات قرآنی قیام امام حسین ع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیه و ازمبلغان نخبه دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم.

10.22081/rt.2015.68141

چکیده

عمل و گفتار پیامبر اکرم ص و ائمۀ معصومین ع : ترجمان و تفسیر قرآن کریم است.
نخستین مفسر قرآن کریم رسول خدا ص است: «وَ أَنْزَلْنا إِلَیکَ الذِّکْرَ لِتُبَینَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیهِم.»[1] ایشان اهل بیت: را در حدیث معروف ثقلین، عِدل قرآن قرار داده و با تأکید بر تمسک به قرآن و عترت، بر رابطۀ تفکیک‌ناپذیر این دو تأکید کردند؛ حدیثی که به نظر بزرگان، در زمرۀ احادیث معتبر و متواتر است.[2]
از حدیث ثقلین، می‌توان به این حقیقت دست یافت که وجود حجتی معصوم، همواره در کنار قرآن تا زمان ورود بر رسول خدا ص در کنار حوض کوثر ضرورت است.[1] . نحل، آیۀ 44.


[2] . امینی، الغدیر، ج 6، ص 303 و احمد بن حجر عسقلانی، الصواعق المحرقه، ص 149 و150.