خانواده و پیشگیری از آسیب‌های فضای مجازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته حوزه علمیه قم و دانشجوی دکترای رشته مدرسی معارف.

10.22081/rt.2016.68126

چکیده

فناوری‌های ارتباطی جدید، از جمله فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، نقش انکارناپذیری در جامعه داشته، از ابعاد مختلف: سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی، دارای اهمیت است. در این میان، آثار تربیتی و فرهنگی آن در فرد، خانواده و اجتماع به جهت تغییر: سبک زندگی، هویت و شخصیت انسانی، اهمیتی دوچندان دارد. از همین رو، در نوشته حاضر سعی شده است ضمن اشاره به برخی چالش­های فردی و اجتماعی فضای مجازی، راهکارهایی درباره پیشگیری از آسیب‌ها و تهدیدهای آن در حریم خانواده ارائه گردد.