جلوه‌هایی از سنّت‌های الهی در نهضت عاشورا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیه.

10.22081/rt.2016.68112

چکیده

در طول تاریخ بشری، همواره سنّت‌های ثابت و همیشگی یا قوانین دائمی و بدون تغییری وجود داشته و دارند که هریک به‌گونه‌ای همسو با حکمت خداوندی تحقق می‌یابند. در قرآن کریم به شماری چند از این سنّت‌ها اشاره شده که از آن جمله می‌توان به: یاری مؤمنان از سوی حق تعالی، پاداش به نیکوکاران، آزمایش انسان‌ها و عذاب تبهکاران اشاره نمود. بدیهی است، شناخت و توجه به این سنّت‌ها، نقش بسزایی در رشد و شکوفایی فرد و جامعه ایفا کرده، زمینه دستیابی به کمالات انسانی را فراهم می‌سازند.
در این نوشتار، ضمن اشاره به مفهوم سنّت، به انواع سنّت‌های الهی در قرآن پرداخته شده و جلوه‌های آنها نیز در نهضت عاشورای حسینی مورد بررسی قرار گرفته است.