نقش زنان شاغل در خانواده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری فرهنگ و زبان‌های باستان.

10.22081/rt.2016.68105

چکیده

امروزه در جوامع به‌ویژه جامعۀ اسلامی، یکی از مباحث چالش‌زا اشتغال و عدم اشغال زنان است. برخی با اشتغال زن مخالف و معتقدند که وظیفۀ زن تنها تربیت فرزند است؛ اما عده‌ای بر این باورند که زن می‌تواند در عرصه‌های مختلف حضور یابد و رسالت اولیه‌ی او تربیت فرزند نیست. با نگاهی به آیات قرآن، می‌توان دریافت که اشتغال برای زنان منع نشده ‌است. بسیاری از اطلاقات و دلالت‌های قرآن، نشان می‌دهد که زنان می‌توانند در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت داشته و با حفظ حدود اسلامی به کسب و کار بپردازند. در روایات ائمه‌ی اطهار:، اشتغال زن به‌طور کلی حرام نشده است؛ بلکه روایات بیش‌تر درباره‌ی نحوة حضور زن در اجتماع و کار و فعالیت او سخن گفته‌اند. البته آن‌چه درآموزه‌های دینی مورد توجه قرار گرفته، این است که وظفیه‌ی اصلی زن تربیت فرزند و خانه‌داری است.