اخلاق خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه کاشان

10.22081/rt.2016.68102

چکیده

«خانواده» بنیادی‌ترین نهاد در جامعۀ انسانی است که وظیفۀ تربیت و سازندگی افراد و انسآن‌ها را برعهده دارد. اگر هدف از برقراری زوجیّت و تشکیل خانواده، به تعبیر قرآن «سکونت و آرامش» باشد، لازم است همۀ رفتارها و تعامل‌ها در راستای تحقّق این هدف باشد.
احادیث معصومین: به‌خوبی نشان می‌دهند رعایت اخلاق، صرفاً امری خصوصی در زندگی شخصی نیست که تنها برای آخرت فایده داشته باشد؛ بلکه آثاری در زندگی مادی و معنوی جامعۀ بشری دارد که بدون آن، زندگی انسانی مفهوم خود را از دست خواهد داد. فضایل اخلاقی، نه‌تنها سبب نجات در قیامت است، بلکه زندگی دنیا نیز بدون آن سامان نمی‌یابد.