امام مجتبی ع اسوه بندگی حقیقی خدا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

10.22081/rt.2016.68081

چکیده

مظلومیّت اهل بیت:، به‌ویژه امام مجتبی7 در همه ابعاد زندگی آنان مشهود است. البته دلباختگان این خاندان کوشیده‌اند تا غبار غربت از سیمای نورانی آنان را بزدایند و با تألیف برخی آثار، گوشه‌ای از فضایل  جاودان امامان شیعه را تبیین کنند، اما این امر کافی نیست، از این رو بایسته است تحقیق بیشتری درباره زندگی اهل بیت: به‌ویژه امام مجتبی7 صورت گیرد. در این جلسه سعی می‌کنیم ابعاد شخصیت آن حضرت را مورد بررسی قرار دهیم.