زن و آسیب‌های پس از طلاق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد فلسفه اخلاق.

10.22081/rt.2017.67913

چکیده

پدیده طلاق ازجمله مسائل مهم اجتماعی است که طی سال‌های اخیر در جامعۀ ما آمار رو به رشدی داشته و در ابعاد روانی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، آسیب‌های ویرانگری بر افراد، خانواده و اجتماع باقی گذاشته است. اهمیت نهاد خانواده، بررسی آسیب‌ها و اوضاعی را که فرد پس از طلاق تجربه می‌کند، مهم می‌کند. بالطبع ترسیم کامل مشکلات پیش روی طلاق برای زنان، می‌تواند در استحکام خانواده و صبر در مقابل مشکلات مؤثر باشد؛ به‌ویژه آنکه بسیاری به امید آینده‌ای بهتر اقدام به طلاق می‌کنند. اگرچه تمام افرادی که طلاق را تجربه می‌کنند، با کشمکش‌ها و گرفتاری‌های فردی متعددی مواجه هستند؛ در این میان زنان بیش از مردان از مشکلات روحی و جسمی، بدبینی، ناامیدی، کاهش فرصت ازدواج و مشکلات مالی رنج می‌برند. در ادامه به بررسی پاره‌ای از آسیب‌های فردی و اجتماعی حاصل از این پدیده می‌پردازیم.