آسیب‌شناسی شغل‌های نامناسب زنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای فرهنگ و زبان های باستان

10.22081/rt.2017.67902

چکیده

امروزه شاهد حضور گسترده زنان و دختران جوانی هستیم که با انگیزۀ حضور در جامعه یا کسب درآمد در شغل‌های نامناسب به‌عنوان منشی، بازاریاب یا فروشنده فعالیت می‌کنند. بسیاری از شرکت‌ها و مراکز از زنان و دختران به‌عنوان ابزار جذب مشتری، تلطیف محیط کاری و توسعه تجارت استفاده می‌نمایند. برخی از زنان و دختران که تحصیل‌کرده نیز هستند برای دستیابی به شغل مناسب بر ویژگی‌های ظاهری خود سرمایه‌گذاری می‌کنند و این موضوع به دلیل عوامل متعددی مانند الگوی کاری مشخص برای حضور زن در جامعه به وجود آمده است و آسیب‌های بسیاری را متوجه فرد، خانواده و جامعه می‌کند. در این مقاله به بررسی آسیب شغل‌های نامناسب زنان، پرداخته می‌شود.