نقش زن در تحقق اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه تهران

10.22081/rt.2017.67901

چکیده

مرور اندک صفحات تاریخ گویای آن است که دشمن از دیرباز درصدد بوده است تیشه به ریشۀ دین و فرهنگ غنی اسلامی بزند و در این راه از هیچ‌گونه تلاشی دریغ نکرده است. دشمن از نخستین روزهای بعثت نبوی با ایجاد فشار و تحریم به‌ویژه از جنبۀ اقتصادی کمر به نابودی و ایجاد خستگی و ناامیدی در مسلمانان صدر اسلام بست و با اقداماتی چون محاصرۀ اقتصادی در جهت این هدف شوم گام برداشت. محاصرۀ اقتصادی شعب ابی‌طالب یکی از تدابیری است که صدر اسلام در راستای براندازی بنیان دین صورت گرفت و اگر فداکاری‌ها و جان‌فشانی‌های مسلمانان، به‌ویژه بانوان پرهیزکاری همچون خدیجۀ کبری نبود، گذر از این برهۀ طاقت‌فرسای تاریخی و شرایط سخت اقتصادی، امری محال جلوه می‌نمود.