بهینه‌سازی اوقات فراغت دختران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

10.22081/rt.2017.67899

چکیده

اوقات فراغت بخش مهمی از زندگی روزمره انسان‌هاست که افراد فارغ از تعهدات شغلی و اجباری به‌دلخواه خود آن را به شیوه‌های گوناگون سپری می‌کنند. امروزه با پدید آمدن فنّاوری‌های نوین، شیوه‌های جدیدی از گذران اوقات فراغت به وجود آمده که هرکدام در جنبه‌های گوناگون زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی دارای فواید یا آسیب‌هایی است.
دختران و زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت فعال جامعه هرچند فارغ از اشتغالات کاری، وقت زیادی در اختیار دارند، اما معمولاً برای استفاده درست از آن برنامه مناسبی نداشته یا آگاهی کافی در این زمینه ندارند. حال‌آنکه دین مبین اسلام به اوقات فراغت توجه ویژه‌ای مبذول داشته و در متون اسلامی، گونه‌های مختلفی از شیوه‌های گذران مطلوب آن معرفی و توصیه شده است.