روان‌شناسی بلوغ دختران و وظایف والدین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس حوزه و دانشگاه. کارشناسی ارشد روان‌شناسی اسلامی مؤسسه اخلاق و تربیت.

10.22081/rt.2017.67898

چکیده

بلوغ، مرحله‌ای بحرانی در زندگی انسان است که زیربنای زندگی بزرگ‌سالی در آن پی‌ریزی می‌شود. تفاوت‌هایی در بلوغ پسران و دختران وجود دارد که نوشتار حاضر به روش تحلیلی - توصیفی درصدد ارائه تصویر کلی از ویژگی‌های روان‌شناسی بلوغ دختران و بیان راهکارهایی برای والدین در جهت گذر بی‌خطر از این مرحله است. هدف اثر پیش‌رو، بررسی شرایط دوران بلوغ دختران از منظر روان‌شناسان با بهره‌گیری از آیات و روایات است. بررسی‌های انجام‌شده حاکی از این حقیقت است که یکی از راهکارهای هموار کردن مسیر بلوغ روانی، خوش‌بینی است و در سایه تحقق سه امر «سبک تبیین»، «مثبت‌اندیشی» و «تسلط و چیرگی» نوجوان به این توانمندی می‌رسد.