معنویت در خانواده؛ ضرورت‌ها و راهکارها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد رشته تفسیر، پژوهشگر مطالعات زنان و خانواده جامعةالزهرا.

10.22081/rt.2017.67896

چکیده

خانواده، به‌عنوان رکن بنیادین جامعه انسانی، نقش مهمی در سلامت اجتماع بشری دارد و نهاد خانواده همواره محمل فرهنگ‌های گوناگون و یا محل آغاز حرکت‌های بزرگ علمی، سیاسی و فرهنگی بوده است؛ بنابراین بدون توجه به آن هرگز نمی‌توان به سلامت روحی و کمالی فرد یا جامعه انسانی اندیشید.
با وجود این اصل روشن، خانواده امروزی به‌تبع فرهنگ جهانی‌سازی، آماج نفوذ و گسترش فرهنگ مادی‌گرایانه جهان غرب قرار گرفته است؛ فرهنگی که می‌کوشد هر روز آن را به نام تمدن، از دین و معنویت دور کند؛ چراکه تمدن غربی بر اساس انسان‌محوری و دنیاگرایی است و همواره خود را از ارتباط با آفریننده جهان و معنویت و اخلاق بی‌نیاز می‌بیند و اجرای قوانین الهی را در جوامع برنمی‌تابد.