جاودانگی قرآن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت ‌علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

10.22081/rt.2017.67877

چکیده

قرآن، کتاب آسمانی است که برای پاسخ‌گویی به همه نیازهای بشر در مسیر هدایت و سعادت نازل شده است و صورت نوشتاری جهان آفرینش و انسان، و بیانگر حالات و روابط گوناگون او با مبدأ و معاد، خویشتن، همنوعان و طبیعت، و سفره گسترده‌ای است که هرکس به اندازه نیاز و توان خود می‌تواند از آن بهره بگیرد. از میان صحف و کتب آسمانی که خداوند برای هدایت بشر بر انبیای عظام نازل نموده، قرآن کریم، کتاب جاودانه و معجزه ماندگار پیامبر خاتم‌ و دربردارنده عالی‌ترین برنامه زندگی است که هرگز کهنگی و فرسودگی سراغ آن نمی‌آید و متن محکمی است که تحریف، تغییر، نسخ، بطلان، لغویت و ضلالت به آن راهی ندارد. قرآن، همان‌گونه‌که در عصر پیامبر معجزه بود، در این عصر نیز معجزه‌بودن خود را حفظ کرده است و با وجود اینکه امروزه در قالب‌های مختلف علیه آن تبلیغ می‌شود، اما قرآن مانند خورشیدی فروزان در عرصه‌های مختلف می‌درخشد. این کتاب از آغاز نزول، همه دنیا را به هماوردی طلبیده و خبر قطعی داده که در هیچ زمانی مغلوب و ناکارآمد نمی‌شود.