امام علی ع از نگاه خود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه کاشان

10.22081/rt.2017.67867

چکیده

امام علی ع ، شخصیت چندوجهی تاریخ اسلام است که جامعه انسانی در هر عصری، به معرفت آن شخصیت بزرگوار و به‌کاربستن الگوهای اجتماعی و سیاسی ایشان نیاز دارد. علی‌وار زیستن و علی‌وار اندیشیدن، نیاز امروز جامعه ماست. برای شناخت امام علی ع، علاوه بر مطالعه تاریخ و تحلیل آن، می‌توان به سخنان آن حضرت درباره خودشان مراجعه کرد. با نگاهی کلی به کتاب شریف نهج البلاغه، در میان خطبه‌ها، نامه‌ها و کلمات قصار امام‌، سخنان بسیاری را مشاهده می‌کنیم که حضرت درباره معرفی خود بیان کرده‌اند‌.