روش‌های وسوسه شیطان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر و کارشناس ارشد علوم حدیث.

10.22081/rt.2017.67854

چکیده

خداوند انسان را آفرید و او را خلیفه و جانشین خود در زمین قرار داد و به ملائکه امر کرد به او سجده کنند. در میان ملائکه، یکی از جنّیان که بعدها به نام «ابلیس» و یا «شیطان» شناخته شد نیز وجود داشت که او نیز امر به سجده بر آدم شد؛ ولی در اثر مقایسه خود با آدم و برتردانستن خویش، سجده نکرد و از درگاه خداوند رانده شد. شیطان، از خداوند مهلت خواست و حق تعالی برای اینکه پاداش عبادت او را در همین دنیا بدهد، به او مهلت داد‌. سپس، شیطان بر گمراه‌کردن همه انسان‌ها سوگند یاد نمود.