بایسته‌های محافل شیرخوارگان حسینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیه، واحد اصفهان.

10.22081/rt.2017.67831

چکیده

از سال 61 هجری قمری تا کنون، هر روز چراغ فروزان قیام امام حسین درخشان‌تر می‌شود و فرهنگ عاشورا روزبه‌روز محبوبیت بیشتری در جهان پیدا می‌کند. امروزه، یکی از مبلّغان این فرهنگ متعالی، «محفل شیرخوارگان حسینی» است که نور آن در حال گسترش است. شهید‌شدن طفل شیرخواره در جریان جنگ نابرابر عاشورا، خود بازگوکننده چهره پلید جریان باطل است؛ درحالی‌که امام حسین او را با لباس غیررزم در آغوش خود گرفته بود.
در سال‌های اخیر، کمتر شهری از شهرهای ایران است که شاهد «محفل شیرخوارگان حسینی» نباشد. این مراسم همه‌ساله در روز جمعه قبل از تاسوعا و به صورت هم‌زمان در کشورهای مختلف برگزار می‌گردد که بحمدالله رشد فزاینده‌ای داشته و دارد. بنابراین، بهره‌گیری تبلیغی از این فرصت معنوی برای مبلّغان عزیز، ضروری می‌نماید. در این نوشتار، ضمن گزارشی از بازتاب جلسات شیرخوارگان، موضوعاتی که مطرح‌کردن آنها در این محافل مناسب به نظر می‌رسد، پیشنهاد شده و تذکراتی چند نیز برای برگزاری بهتر آن مطرح گردیده است.