جابه‌جایی ارزش‌ها در جامعه معاصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه کاشان

10.22081/rt.2017.67821

چکیده

نگاهى گذرا به تاریخ زندگى اجتماعى بشر، بر این واقعیت شهادت مى‏دهد که جوامع انسانى همواره در حال تغییر و دگرگونى‏اند و آنچه در این رهگذر، از اهمیت بیشترى برخوردار است، ماهیت و سمت‌وسوى این دگرگونى‏هاست. مهم، آن است که چه چیزى و به چه صورت و در کدام جهت، در حال تغییر است؟ از آنجا که هسته اصلی هر جامعه را فرهنگ آن تشکیل می‌دهد، می‌توان گفت: نقطه آغازین تغییر در جامعه را باید تغییر در فرهنگ آن دانست و اگر گروهی بخواهند جامعه‌ای را به‌دلخواه خود تغییر دهند، نقطه شروع آن را در فرهنگ و به‌خصوص ارزش‌ها و اندیشه‌های آن، قرار می‌دهند.