آثار و پیامدهای لقمۀ حرام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

از مبلغان نخبه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

10.22081/rt.2017.67817

چکیده

حرام‌خواری و لقمه حرام، دارای آثار و پیامدهای زیان‌بار فردی، اجتماعی، مادی و معنوی است که شناخت آنها برای هرکس که خواستار کمال و سعادت خویش و جامعه است، ضرورت دارد. بدون تردید، کسی که به پیامدهای حرام‌خواری، شناخت پیدا کند، به‌شدت از آن دوری می‌گزیند. بر همین اساس، امام صادق می‌فرماید: «دوری جستن از یک لقمه حرام، از دو هزار رکعت نماز مستحب، در نزد خداوند زیباتر است.»
در این مقاله برآنیم طیّ چند محور، دیدگاه اسلام را درباره نتایج کسب‌وکار و خوردن لقمه‌ حرام بررسی کنیم و به واکاوی آسیب‌های مادی و معنوی این موضوع بپردازیم.