بررسی رشد سیاسی و مذهبی مردم در عصر امام حسین ع

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر گروه ادیان و مذاهب مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم

10.22081/rt.2017.67815

چکیده

امام حسین ع، سومین امام معصوم، پس از شهادت امیر مؤمنان ع مدت ده سال در کنار برادر بزرگوارش، حسن‌بن‌علی ع‌ قرار داشت؛  تا اینکه بعد از شهادت امام حسن مجتبی ع‌ در سال 49 قمری، رهبری شیعیان را در اختیار گرفت.  مراد از عصر امام حسین ع‌ در این مقاله، آغاز امامت ایشان تا زمان شهادت آن حضرت را دربرمی‌گیرد. برای بررسی وضعیت سیاسی و مذهبی مردم عصر امام حسین ع، ناگزیر از ریشه‌‌یابی جریان‌های سیاسی و مذهبی این دوره هستیم و به همین جهت، آنچه در نوشتار حاضر ارائه شده، بررسی گروه‌ها و گرایش‌های مذهبی و سیاسی در زمان امام حسین ع و میزان رشد یا انحراف آنها می‌باشد.