عرصه‌های پیشرفت ایران در مقایسه با پیش از انقلاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

10.22081/rt.2017.67813

چکیده

انقلاب اسلامی ایران، تبلور اراده اقشار گوناگون مردمی مؤمن و ستمدیده در برابر رژیمی مستبد برای تحقق احکام، ارزش‌ها و آموزه‌های اسلامی بود. ماهیت اسلامیِ انقلاب، سبب گردید استکبار جهانی تمام تلاش خود را برای عدم کامیابی ملت ایران به‌کارگیرد؛ حمله نظامی، کودتا و اِعمال تحریم‌های سنگین در ابعاد گوناگون، از اوّلین اقدامات دشمنان بود که به خواست خداوند تمامی آنها ناکام ماند و با وجود همه این موانع، ایران اسلامی قله‌های پیشرفت را یکی پس از دیگری فتح نمود و گام‌های بلندی را در مسیر تعالی کشور برداشت.