شاخصه‌های سبک زندگی خانواده اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده و پژوهشگر

10.22081/rt.2017.67812

چکیده

بحث از آیین و روش زندگی به مفهوم عام، از دیرباز مطرح بوده است؛ اما موضوع «سبک زندگی» به عنوان یک اصطلاح، در گذشته به صورت مستقل مطرح نبوده است؛ بلکه بخشی از محتوای آن، در ضمن مسائل دیگر، مانند آیین و آداب زندگی و برنامه زندگی عنوان شده است. خاستگاه بحث «سبک زندگی» با این عنوان خاص، به عالم غرب برمی‌گردد  که از عمر آن، حدود صد و اندی سال می‌گذرد و البته بیشتر ناظر به شیوه زندگی غربی و همسو با فرهنگ آنان می‌باشد؛ اما آنچه در این نوشتار به دنبال آن هستیم، تبیین ویژگیهای سبک زندگی مؤمنانه در خانواده اسلامی است که همه ابعاد و اعضای خانواده را پوشش می‌دهد و در واقع، الگوی کامل دینی را در این باره ترسیم مینماید.