نقش‌ها و آسیب‌های اسباب‌بازی در تربیت فرزندان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای کلام اسلامی.

10.22081/rt.2018.67777

چکیده

از دیدگاه اسلام، مسئولیت پدر و مادر در اداره و تأمین نیازهای مادی و جسمانی کودک خلاصه نمی‌شود. پاسخ مناسب به نیازهای روحی، روانی و عاطفی و تربیت صحیح کودک، از وظایف خطیر والدین است.
بر اساس سفارش‌های پیشوایان دین، پدران و مادران باید کودکان خود را بر پایه و اصول دینی و مذهبی تربیت کنند