تربیت جنسی کودکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته حوزه علمیه و کارشناس ارشد ادیان شرق.

10.22081/rt.2018.67775

چکیده

تربیت و عوامل مؤثر برآن، از جمله مسائل مهمی است که توجه اندیشمندان جهان، به‌خصوص صاحب‌نظران حوزه خانواده را از دیرباز به خود جلب کرده است. این مسئله، جنبه‌های گوناگون دینی، اجتماعی، اقتصادی و جنسی را دربردارد. در این بین، یکی از جنبه‌های خطیر تربیت، تربیت جنسی است که متأسفانه در جامعه ما مورد غفلت و فراموشی قرار گرفته است. مسائل جنسی، همواره یکی از چالشی‌ترین مباحث در حوزه زن و خانواده بوده و انحراف و لغزش در آن، گاهی سرنوشت یک فرد یا جامعه را شدیداً در مخاطره قرار می‌دهد. آیین اسلام، به ‌عنوان کامل‌ترین دین، به این موضوع توجه داشته است؛ هرچند در اسلام بیشتر نگاه‌ها معطوف به شرم و حیا و ارزشمندی اخلاقیِ این ‌دو گزاره اخلاقی بوده است؛ چنان‌که از امام باقر نقل‌شده که فرمود:
«خدای متعال به هیچ‌چیز بهتر از عفت در شکم و شرمگاه، مورد عبادت قرار نگرفته است.»‌