اعتیاد زنان؛ زمینه‌ها و پیامدها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته حوزه علمیه و کارشناس ارشد حکمت هنر اسلامی.

10.22081/rt.2018.67774

چکیده

بسیاری از افراد جامعه، «اعتیاد»  را پدیده‌ای مردانه قلمداد می‌کنند؛ اما امروزه با پدیده‌ای با نام «زنانه‌شدن اعتیاد» روبه‌رو هستیم. آثار تخریبی روحی، روانی و جسمی ناشی از گرفتاری زنان و دختران در دام بلای خانمان‌برانداز اعتیاد، شکوه و شکوفایی رسالت مادری، همسری و سازندگی فرد و جامعه را از آنها بازمی‌ستاند و فرد و جامعه را دچار آسیب‌های متعدد می‌کند.