آسیب‌های ماهواره در خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی، پژوهشگر سبک زندگی.

10.22081/rt.2018.67773

چکیده

خانواده، کوچک‌ترین و مهم‌ترین نهاد جامعه بشـری اسـت کـه زیربنایی‌ترین و اوّلین نهاد هر اجتماعی را تشکیل می‌دهد. ازآنجاکه افـراد جامعـه در خـانواده پرورش می‌یابند، خانواده بیشترین تأثیر را در جامعه دارد. پس، جامعه‌ای سـالم است که از خانواده‌هایی سالم برخوردار باشد. خانواده، کانون اصلی حفظ سنّت‌ها، هنجارها و ارزش‌های اجتماعی است. انسان در خانواده، فرایند جامعه‌پذیری را می‌آموزد.  تعاریف فوق، نشان‌دهنده اهمیت این بنیان کوچک اجتماعی و بیانگر تأثیر آن در تمامی شئون زندگی افراد، به‌ویژه فرزندان است.
امروزه، با گسترش روزافزون شبکه‌های اطلاع‌رسانی، جهان وارد عصر تازه‌ای به نام «جامعه اطلاعاتی» شده است که شاخصه مهم آن، دسترسی آسان به اطلاعات و اهمیت یافتن زیاد اطلاعات در زندگی روزمره مردم است؛ به‌گونه‌ای‌که موجب تغییراتی در ساختارهای جامعه، به‌خصوص خانواده شده است و همه جنبه‌های زندگی را تحت تأثیر قرار داده است.