شیوه‌های همسرداری همسران علما

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد روان‌شناسی اسلامی، پژوهشگر سبک زندگی

10.22081/rt.2018.67770

چکیده

خانواده، کانون عشق و محبتی است که در آن، زمینه رشد و تعالی انسان فراهم می‌شود. این نهاد مقدس، از منظر اسلام محبوب‌ترین بنا در نزد خداوند متعال است.  در اسلام بهترین بستر برای تأمین امنیت و آرامش روانی خانواده،  برآورده‌ ساختن نیازهای عاطفی،  بقای نسل،  نیکوشدن اخلاق،  در رحمت آسمانی بودن،  کامل‌شدن دین،  پیروی از سنّت پیامبر اسلام،  گام در مسیر پاکی نهادن،  توسعه معیشت،  عفت و دوری از گناه و یاری خداوند.