مدیریت عشق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد فلسفه

10.22081/rt.2018.67769

چکیده

یکی از ویژگی‌های شگفت‌آور و برجسته آدمی، عشق و دل‌بستگی است. شگفتی این پدیده از آنجاست که قادر است دگرگونی‌های شگرفی را در افراد برانگیزد و چنان قدرتی را در آنها به وجود آورد که برای پذیرش هر خطری آماده شوند و از طرفی، چنان آنها را مطیع کند که جز خواسته محبوب خود چیزی نخواهند. در این میان، برخی از گونه‌های عشق، سازنده و مثبت است و بعضی دیگر، ویرانگر و منفی. شناخت عشق‌های مثبت از منفی، و توانایی کنترل احساسات و عواطف خود در این زمینه، مهارتی مهم را می‌طلبد که از آن با نام «مدیریت عشق» یاد می‌کنیم.