ضرورت ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی

10.22081/rt.2019.67768

چکیده

اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی با عنوان «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در کشور، نیازمند فراهم‌سازی زمینه اجتماعی و ایجاد آمادگی از طریق فعالیت رسانه‌ای و تبلیغی است؛ این گزارش در این راستا تهیه شده است. پیام‌های محتوایی بر اساس دو رویکرد سلبی (نقد پیام‌رسان خارجی تلگرام) و ایجابی (تشویق به استفاده از پیام‌رسان بومی) به شرح زیر طبقه بندی می شود.