رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، تصمیمی سرنوشت‌ساز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی‌ دانشگاه خوارزمی

10.22081/rt.2019.67765

چکیده

امام‌خمینی در شکل‌گیری و رهبری انقلاب، بسیار موفق ظاهر شد و کشتی انقلاب را خوب هدایت نمود. جا داشت که ایشان برای تداوم انقلاب، چاره‌اندیشی و خطوط هدایت و رهبری آینده ‌انقلاب را بیان نمایند؛ چراکه عقل و منطق می‌گوید باید بعد از ایشان، کسی انقلاب را رهبری ‌نماید که بتواند در این بازار پیچیده سیاست روز، توانایی لازم را داشته باشد. ایشان در این ‌راستا و در روزهای آخر عمر پُربرکتشان، قدم‌های خوبی برداشت و انقلاب را ماندگار نمود.
در این نوشتار، بحث را در دو محور دنبال می‌نماییم: یکی، چگونگی انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای؛ و دیگری، عوامل موفقیت در این انتخاب سرنوشت‌ساز.