درآمدی بر مهجوریت نهج‌البلاغه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

محقق و نویسنده

10.22081/rt.2019.67763

چکیده

نهج‌البلاغه، اثری جاودانه و وحی‌آمیز است که بعد از قرآن، گنجینه عظیم و گران‌قدرترین میراث فرهنگی مسلمانان است و قرآن در آن جلوه کرده است. ازاین‌رو، به آن لقب «اخ القرآن» داده و گفته‌اند نهج‌البلاغه فروتر از کلام خالق، و فراتر از کلام مخلوق است.  نَفَس مسیحایی امیر مؤمنان آن‌چنان در این کتاب دمیده شده که نسیم دل‌انگیز آن، دل‌مردگان را حیات و نشاط می‌بخشد؛ اما متأسفانه امروزه، این کتاب مهجور است. نوشتار پیش رو، می‌کوشد با بیان اهمیت نهج‌البلاغه، علل مهجوریت آن را بررسی نماید.