عوامل و راهکارهای افزایش آستانه تحمل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

10.22081/rt.2019.67754

چکیده

در تحلیل عوامل نزاع‌ها و درگیری‌های خیابانی، باید به زمینه‌های محیطی و اجتماعیِ تأثیرگذار و شیوه کنترل و جهت‌دهی این عوامل نیز توجه نمود. در این مقاله، به مهم‌ترینِ این علل و زمینه‌ها اشاره می‌کنیم و سپس، به راه‌های پیشگیری و کاهش نزاع‌های خیابانی خواهیم پرداخت.