اعتدال در زندگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه تهران

10.22081/rt.2019.67751

چکیده

اسلام با تنظیم نقشه‌ای جامع، انسان را به‌ سوی تکامل مادی و معنوی خویش رهنمون ساخته و اصل را در انجام تمامی امور بر پایه اعتدال بنا نهاده و بر همین اساس، آموزه‌های خود را به دور از هرگونه افراط و تفریط، مقرر نموده ‌است.
اقتصاد، در لغت به ‌معنای میانه‌روی در تمامی امور،  و در اصطلاح، میانه‌روی در امر معیشت (کسب‌وکار و مصرف) است. اهمیت اقتصاد به ‌عنوان یکی از ابعاد حیات انسان، بر همگان آشکار بوده و بخش وسیعی از تعلیمات تشریعی نیز به این مسئله می‌پردازد. نوشتار حاضر، در سه بخش تدوین شده است:
بخش اوّل، با موضوع اعتدال در زندگی اقتصادی، به تعریف، اهمیت و ابعاد اعتدال در زندگی اقتصادی اختصاص دارد. بخش دوم، به تبیین مدیریت مصرف از منظر آیات و روایات پرداخته و دو مبحث زیاده‌روی ناپسند (اسراف) و صرفه‌جویی بیجا را مورد بررسی قرار می‌دهد. بخش پایانی نیز به اهمیت قرض‌الحسنه و راه‌های تقویت این فرهنگ، به‌ عنوان کاربردی‌ترین ابزار برای نجات جامعه از منجلاب مشکلات اقتصادی، به‌ویژه تبعات شوم رباخواری، می‌پردازد.