نام‌گذاری فرزند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس حوزه و دانشگاه

10.22081/rt.2019.67748

چکیده

همان‌گونه‌که اسلام برای همه شئون زندگی انسان، چه فردی و چه اجتماعی، برنامه دارد، در مورد نام‌گذاری فرزند که بخش مهمی از سبک زندگی است نیز دارای یک نظام مستقل است. در هر زندگی، یکی از لذت‌بخش‌ترین و در عین حال مناقشه برانگیزترین مراحل تولد نوزاد، «نام‌گذاری» است. انتخاب نام، تحت تأثیر عوامل مختلفی همچون: نگاه فرهنگی اعتقادی والدین، عوامل محیطی و جغرافیایی، ظهور و بروز برخی نام‌های خاص در زمان‌های خاص و مسائلی از این دست، صورت می‌گیرد. ازاین‌رو، نام‌ها راهی جهت مشخص‌شدن هویت شخص هستند. هر اسمی، فرکانس انرژی خاصی را با خود حمل می‌کند که بر زندگیِ دارنده اسم، بسیار تأثیرگذار است. اسم بر شخصیت آدمی تأثیر می‌گذارد؛ به‌گونه‌ای‌که افراد در بسیاری از جایگاه‌ها در پناه اسم، زندگی‌شان را شکل می‌دهند. رابطه‌ای که هر شخص با اسم خود برقرار می‌کند، بر آینده و به‌ویژه موقعیت اجتماعی‌اش تأثیر دارد. بنابراین، تأثیر اسم، بخش مهمی از هویت شخص را دربرمی‌گیرد و در واقع، آدم‌ها با اسم خود زندگی کرده، رشد می‌کنند.