بررسی شیوه‌های ایجاد سازگاری بین همسران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس حوزه و دانشگاه.

10.22081/rt.2019.67746

چکیده

سنگ زیربنای خوشبختی خانواده، «سازگاری» همسران است. سازگاری، هماهنگی شخص با محیط و افرادی است که بدان تعلق دارد. سازگاری، به یک زندگی سرشار از صلح و آرامش در محیط منجر می‌شود. متأسفانه، امروزه مشاهده می‌شود خانواده‌ها با مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند که پیامدهای مخربی در سازگاری همسران دارد. ازاین‌رو، پژوهش حاضر، به بررسی دو محور اساسی به عنوان اصلی‌ترین راهکارهای ایجاد سازگاری با همسر می‌پردازد که عبارت‌اند از: «اخلاق محوری» و «وظیفه‌شناسی».