رفتارشناسی علما با همسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت ‌علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

10.22081/rt.2019.67740

چکیده

از نگاه متون دینی، جامعه انسانی از نهاد خانواده ساخته می‌شود و نهاد خانواده نیز از زن و شوهر، به عنوان اصلی‌ترین اعضای این کانون اساسی شکل می‌گیرد. کارکرد درست خانواده، وابسته به نوع نگاه و رفتارهای زن و شوهر است. در نگاه دینی، یک مرد باید برای همسرش بهترین و بی‌بدیل باشد. رسول خدا ص فرمود: «خَیرُکُم خَیرُکُم لِنِسائِهِ وَأَنا خَیرُکُم لِنِسائی؛  بهترین شما کسی است که برای خانواده‌اش بهتر باشد و من بهترین شما برای خانواده‌ام هستم.» بهتر و بی‌بدیل‌بودن مردان برای همسرانشان، نیازمند الگوی عملی است که به‌ عنوان نقشه راه، راهنمای زندگی خانوادگی باشد. بهترین الگو برای روابط درست خانوادگی، در قرآن و بیان معصومان ارائه شده است و عالمان ربانی، هرچند معصوم نیستند، زندگی خانوادگی خویش را بر مبنای آن پی‌ریزی کرده و خود اسوه ی عینی زندگی مؤمنانه شده‌اند. نوشتار حاضر، برخی رفتارهای علما با همسر را تبیین می‌کند.