فحاشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

10.22081/rt.2019.67738

چکیده

در جلسه پیشین، به بررسی موضوع تهمت پرداخته شد. محور بحث این جلسه، فحّاشی و ناسزاگویی است. فحّاشی از آسیب‌های جدی حرمت و منزلت انسانی است که جامعه امروز به اشکال گوناگون با آن روبه‌رو است. این رذیله اخلاقی، به‌گونه‌ای گسترش یافته که برخی به‌راحتی زبان به ناسزا می‌گشایند و حرمت انسان‌ها را می‌شکنند. این در حالی است که در آموزه‌های دینی به‌شدت از آن نکوهش شده است.