راهکارهای تقویت باورهای دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان

10.22081/rt.2019.67735

چکیده

افکار، باورها و اعتقادها، افعال و رفتار انسان را می‌سازد و خاستگاه و ریشه انگیزه‌های آدمی، همان نگرش‌ها و اندیشه‌های اوست؛ به تعبیر دیگر، رفتار هر کسی با جهان‌بینی او ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد. کسی که به‌ظاهر به خدا و معاد ایمان دارد، ولی هنجارشکنی می‌کند، در حقیقت، باوری به آخرت و پاسخگوییِ بعد از مرگ ندارد. بی‌جهت نیست که سست‌کردن باورهای دینی، در دستور کار نظام استکباری قرار گرفته است.‌ آنها می‌دانند آنچه‌ می‌تواند انسان را از آسیب‌های اجتماعی و آلودگی به گناهان مصون دارد، باورهای دینی است. به گفته معاون امور استان‌های سازمان صدا و سیما، هم‌اینک بیش از ۲۵۷ شبکه ماهواره‌ای تلویزیونی علیه اعتقادات و ایمان جامعه ما برنامه تولید و پخش می‌کنند؛ اما در دهه هفتاد، تنها دو شبکه منافقین و سلطنت‌طلب وجود داشت. این شبکه‌ها، در راستای تبلیغ مذاهب خرافی مثل: شیطان‌پرستی، القای شخصی‌بودن دین و ایجاد شک و تردید حتی در مسلمات دین اسلام فعالیت می‌کنند. برای رویارویی با تهاجم فرهنگی ناشی از استفاده از فضای سایبری، چاره‌ای جز تقویت باورهای دینی در بین جوانان نیست.
این نوشتار،‌ می‌کوشد راهکارهای تحکیم اعتقادات و باورهای دینی را با بهره‌گیری از قرآن مجید و روایات معصومان: شناسایی نماید.