مجالست‌های زیانبار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده و پژوهشگر

10.22081/rt.2019.67734

چکیده

در مقاله پیشین، به برخی از علل و عوامل مؤثر در سلب توفیق بندگی و ادای حق عبودیت الهی اشاره شد. یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری شخصیت انسان، همنشین اوست. منظور از همنشینی، مجالست و گذران وقت با دیگران است که در اثر این همنشینی، تأثیر‌گذاری اتفاق می‌افتد. بسیار دیده شده است که سرنوشت افراد خوب و بد، بر اثر معاشرت‌ها دگرگون شده و مسیر زندگانى آنها تغییر یافته است. در هر جامعه و محیطی که زندگی می‌کنیم، رفتار دیگران تأثیر بسیاری در اخلاق و رفتار و سرنوشت ما دارد و این، بستگی به عقل و تدبیر خود انسان دارد که با چه کسانی معاشرت و همنشینی نماید.