عبادت و یادآوری نعمت‌های الهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر حوزه و دانشگاه و مدرس، معارف اسلامی

10.22081/rt.2019.67726

چکیده

از جمله برنامه‌های خدامحور در رسیدن انسان به سعادت و فلاح دنیوی و اُخروی، عبادت و یادآوری نعمت‌های الهی است؛ زیرا انسان‌ها با اجرای این دو برنامه، خود را بیش از پیش در صراط معبود حفظ و در یاری دین او سهیم کرده و رضایتش را جلب می‌کنند. از سوی دیگر، انسان دارای دو بُعد فطری و طبیعی‌ست و لازم است هر چیزی را که پروردگار در وی به ودیعه نهاده، در قالب این دو بُعد رشد و تعالی بخشد و عبادت خداوند، بهترین برنامه برای تبلور آن است. همچنین، تکامل انسان در گرو عبادت خداوند و یادآوری نعمت‌های الهی‌ست که اثر عبادت، رسیدن به تقوا و نهایت تقوا، رستگاری‌ست.