خاطره‌ها و تجربه‌های تبلیغی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی

10.22081/rt.2018.67707

چکیده

در دوران طلبگی دریافته بودم اگر کاری با توکل بر پروردگار شروع شود، آن کار به نتیجه می‌رسد؛ و اگر توکلی در آن نباشد، بالاخره آن کار ناقص می‌شود و به نفع انسان نیست. این دریافتی بود که آن روزها داشتم و در اثبات این موضوع، خاطراتی در ذهن دارم که برایم سرمشق شده‌اند و به یکی دو مورد اشاره می‌کنم.