بازخوانی فرهنگ عاشورا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

محقق و نویسنده

10.22081/rt.2018.67706

چکیده

حضرت امیرمؤمنان علی ع : «لایَنفَعُ اجتِهادٌ بِغَیرِ تَحقیقٍ؛ هیچ کوششی بدون تحقیق و حقیقت‌جویی سودی فراچنگ نیاورد».
پژوهش نمای و بترس از کمین       سخن هر چه باشد به ژرفی به بین
در جنبش نرم‌افزاری و نهضت تولید علم و در قلمرو تولیدات و فرآورده‌های دینی، دست‌کم به سه امر مهم باید توجه کافی و وافی داشت:
1. جنبش تهذیب و پالایش علمیِ تولیدات دینی؛
2. جنبش تصحیح و ویرایش علمیِ تولیدات دینی؛
3. جنبش تحلیل و پردازش علمیِ تولیدات دینی.